Radio Programme

100 Acres Of Irish Potato To Be Planted In St. Thomas Agro Park

Calling Farmers | November 8, 2016
100 acres of Plantain Garden River Agro Park earmarked for Irish Potato production.
Presenter: Anjuii James-Sawyers
Producer: Anjuii James-Sawyers
More Calling Farmers Radio Programmes
Calling Farmers | October 15, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Calling Farmers | October 15, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Calling Farmers | October 14, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Calling Farmers | October 12, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Calling Farmers | October 9, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Calling Farmers | October 9, 2020
Presenter: Andrae Palmer
Producer: Andrae Palmer
Skip to content